Reiseruten

i 1862

i 2003

Stedene

Ca. 20. juli 1862 - Vestnes

Vi vet ikke hvor lenge Ibsen var på Sjøholt, men han reiste etter hvert videre over Ørskogsfjellet til Vestnes, ikke så langt fra Molde.

Herfra er ikke veien lang til Åndalsnes, nederst i Romsdalen. Ibsen kan ha tatt denne veien hjemover, men vi vet ikke noe sikkert om hvor han befant seg før den 12. august. Da var han tilbake i Christiania og undertegnet en kontrakt om utgivelse av en samling av de fortellingene som han hadde samlet inn på turen. Den videre reiseruten kan vi derfor bare gjette oss til.

Ibsen skrev en artikkel som sto på trykk i "Illustreret Nyhedsblad" den 26. oktober 1862. Den handlet i hovedsak om presten på Vestnes, Otto Theodor Krohg som Ibsen gjorde sitt beste for å latterliggjøre.

Ibsens tegning fra VestnesIbsens artikkel fra Vestnes:

"Postveien fra Ålesund til Christiania gar de første 2-3 miil langsmed Storfjordens nordlige strand, og er ialfald på strækningen fra Solnør til Søholt ubeskrivelig deilig. Den jevnt heldende lid har her skråning mot syd ned til fjorden, og er lige til øverst oppe klædt med furru og den frodigste løvskov. Alt imellem, snart ovenfor, snart nedenfor veien, ligger venlige gårder halvt gjæmte mellem trægrupperne; den blå vandflade glitrer gjennem løvet, og fra og til åbner sig en udsigt med de romsdalske tagger og tinder længst borte.

Fra Søholt inde i fjordbunden bærer veien over Ørskogfjeldet og skjærer således tvers over roden af den store halvø som strækker sig langt vesterud med Harhamsøerne som forposter mot havet. Her skulde jeg en vakker morgenstund over; men enhver som har reist noget her til lands og lært at bonden ved ”fjeldet” i denne forbindelse altid forstår høifjeldet, betænker sig gjerne to gange før han tager afsted til fods. Ialdfald havde jeg i frisk erindring en tour fra Lom til Fortun i Sogn, hvor veien ligeledes går ”over fjeldet”, og hvor vi en halv dags tid kravlede os over fjelde både op og ned og så, på vort spørgsmål til føreren om vi ikke nu var på fjeldet, fik til svar: ”Dit kommer vi ikke før i morgen.”

Krohg ble rasende, spesielt for Ibsens antydninger i forbindelse med en pengeinnsamling som presten sto i spissen for. Saken endte med at Paul Botten Hansen, som var redaktør i "Illustreret Nyhedsblad", måtte beklage Ibsens artikkel.

Ibsen tok imidlertid siste stikk ettersom det regnes som sikkert at han brukte Krohg som modell for presten i "Brand" - den konvensjonelle og klisjéfylte statskirkepresten, som Ibsen i Brand kaller "døgntrompeten".

Vi vet ikke hvor lenge Ibsen ble på Vestnes, men han dro trolig videre inn til Åndalsnes og videre opp Romsdalen.

Kommentar:

Hvor reiste Ibsen etter Vestnes?
De fleste tror nok at Ibsen reiste tilbake gjennom Romsdalen, men dette er ikke sikkert. En annen mulighet er at han gjorde vendereis til Hellesylt og dro derfra via Geiranger. En episode som kan tyde på det fortalte visstnok Ibsen til Ole Langeland fra Sunnylven. Langeland var stortingsmann og selv om dagens politikere ikke alltid regnes for å ha så stor troverdighet ble nok dette sett anderledes på i tidligere tider. Ibsen skal i alle fall ha sagt følgende til Langeland:

"Jeg reiste fra Sunnylven til Nordfjord en dag. Det var temmelig kaldt. Oppe i Hornindal tok jeg inn på et skyssskifte og satte meg i en stor rommelig stue. ”Det er så kaldt. Kan du selge meg en dram?” spurte jeg skyssholderen. ”Jeg kan nok ikke selge deg noen dram, for det har jeg ikke rett til, ” svarte mannen og forsvant ut gjennom døren. Men straks etter kom han tilbake, og nå hadde han med seg en brennevinsflaske og et drammeglass, som han uten å si ett ord satte fra seg i vinduskarmen. Dermed forsvant han. Jeg forstod hans vink, slukte en god dram og la en ort etter meg før jeg forlot stedet!”

En annen teori kan være at Langeland faktisk har missforstått og at Ibsen egentlig fortalte om da han reiste fra Nordfjord til Synnylven, altså stikk motsatt vei, noen dager tidligere.

J H & P O M - Mediesenteret 2003